תותבות על-גבי שתלים

 
 

התותבת לא יושבת? די לסבל מתותבות

 
נכתב על-ידי ד"ר הילטון קנגיסר.

אם אתם משתמשים בשיניים תותבות, אתם בטח גם סובלים משיניים תותבות. למרות שמיליוני אנשים מסביב לעולם חולקים את גורלכם, רק חלק קטן מאוד מהם באמת שבע רצון מהתותבות. למעשה, יותר מ-92% הודו שהם זקוקים לטיפולים קבועים כדי לתפקד עם התותבות.

שתיים מהתלונות הכי נפוצות בקרב משתמשי התותבות הן כאב ואי-נוחות, אבל הסבל לא מסתיים שם. חרדה חברתית היא הפחד השני הכי גדול של המשתמשים – אי היכולת ללעוס או לדבר בחופשיות וחוסר הביטחון התמידי הם מקור לתסכול בחיים של רבים. דמיינו לרגע אתכם מאבדים את השיניים מול חברים או עמיתים. לא מחשבה נעימה.

ריח רע מהפה הוא התלונה השלישית בגודלה, ששעל פניו לא נשמעת כבעיה כזו גדולה, אך עבור משתמשי התותבות זהו גיהינום חברתי.

אם אתם משתמשים בשיניים תותבות, תוכלו ללא צל של ספק להוסיף לרשימה תלונות נוספות. עמיתיכם, בעלי התותבות, יסכימו.
 


 
End Denture Suffering
By: Dr. Hilton Kangisser

If you are a denture wearer, then you are surely a denture sufferer. Whilst hundreds of thousands of people around the world share your fate, only a miniscule proportion of them are truly happy with their prostheses. In fact over 92% of denture wearers admit to needing constant treatment in order to function with dentures.

First amongst denture complaints is by far – pain and discomfort. But the suffering doesn’t end there.
Social fear is the second most cited demon haunting those who have arrived at the dreaded denture junction. Not being able to chew or speak freely and with self-confidence has put a damper on the lives of many. Imagine losing your teeth in front of you friends or at a business meeting. Not a pleasant thought.

Halitosis is the name of number three on the list of the most frequent complaint of denture wearers. In lay terms this is simply a smelly mouth but for sufferers this can spell social hell.

If you are a denture sufferer, you can no doubt add a large number of evils to this list and most denture wearers would readily agree with you.
 
 
טיפולי שתלים – ד"ר הילטון קנגיסר